Oznaczenie produktów importowanych spoza UE

Przedsiębiorcy, których firma zajmuje się importowaniem produktów z państw nie będących członkiem Unii Europejskiej, powinni sprawdzić czy importowany przez nich towar posiada oznaczenie CE.

Dlaczego?

Bowiem, jeśli towar nie posiada oznakowania CE, przedsiębiorca nie ma prawa wprowadzić go na rynek!

Warto również pamiętać o tym, że obowiązek stosowania takiego znaku jest obwarowany prawnie i firmy, które nie będą postępowały zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą ponieść konsekwencje karne.

Czym jest oznakowanie CE – przykład dyrektywa ciśnieniowa

CE jest to symbol, który potwierdza, że dany produkt spełnia wymagania, jakie zawarte są w danej dyrektywie. Czyli na przykład firmy, które produkują, a następnie chcą sprzedać na rynku europejskim urządzenia ciśnieniowe – zbiorniki, zespoły, instalacje i inne urządzenia przeznaczone na gazy, gazy skroplone, gazy rozpuszczone, pary, ciecze – muszą zadbać o to, aby były one zgodne z wymogami dyrektywy ciśnieniowej. Odpowiedzialność za sprawdzenie czy dany towar jest z nią zgodny spoczywa na producencie lub upoważnionym przedstawicielu.

Jakie produkty muszą posiadać oznaczenie CE?

Oznakowanie CE muszą posiadać wszystkie produkty, które zostały objęte dyrektywami Nowego Podejścia. Dotyczą one ponad 20 grup produktów i znajdziemy w nich między innymi: dyrektywę 2009/48/WE – Bezpieczeństwo zabawek, dyrektywę 2009/142/WE – Urządzenia spalające paliwa gazowe, dyrektywę 93/42/WE – Urządzenia medyczne, dyrektywę 2006/42/WE – Bezpieczeństwo maszyn, dyrektywę 2000/9/WE – Koleje liniowe do transportu osób, czy dyrektywę 97/23/WE – Urządzenia ciśnieniowe.

Oznakowanie CE jest tak naprawdę przepustką dla firm spoza Unii Europejskiej do zaistnienia na kontynencie europejskim. Umożliwia one wprowadzenie i rozpowszechnianie swojego wyrobu w ponad 30 krajach europejskich. Dzięki temu firmy mogą liczyć na zdobycie 490 milionów potencjalnych konsumentów, czyli na powiększenie zysków firmy.

Powrót do góry